องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี :www.sumsao.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
   

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

  เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปร...
    เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
  ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงต...
    ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง และรับโอนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ...
  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และใ...
    โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี) วันที่ 24 กรกฏาคม...
 


 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2558
Updated 2020, Oct 22