องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2558
Updated 2020, Oct 22

  โครงการโคกหนองนาโมเดล
  โคงการฝึกอบรมการทำยาสมุนไพรพื้นบ้าน
  โครงการพัฒนาอาชีพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจ...

 
บทหน้าที่พลเมือง สังคม
 
 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เลขที่1 หมู่ที่1 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41150
โทรศัพท์/ โทรสาร 042-146577
E- mail : admin@sumsao.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign