องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2558
Updated 2020, Oct 22

  โครงการพัฒนาอาชีพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจ...
  โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ...
  ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส...

 
บทหน้าที่พลเมือง สังคม
 
 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เลขที่1 หมู่ที่1 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41150
โทรศัพท์/ โทรสาร 042-146577
E- mail : admin@sumsao.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign