องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
  สำเนารายงานงานการเงินประจำปีงบปี อบต 2566[วันที่ 2023-03-01][ผู้อ่าน 13]
 
  ประกาศเรื่องรายงานงาการเงิน ประจำปี 2565-2566[วันที่ 2023-03-01][ผู้อ่าน 13]
 
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้...[วันที่ 2023-01-19][ผู้อ่าน 55]
 
  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ประจำปี 2565[วันที่ 2022-12-07][ผู้อ่าน 35]
 
  การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอ...[วันที่ 2022-10-03][ผู้อ่าน 68]
 
  ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเ...[วันที่ 2022-08-26][ผู้อ่าน 102]
 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป๋นพนั...[วันที่ 2022-08-05][ผู้อ่าน 144]
 
  ขอประชาสัมพันธ์ ขยายระยะเวลาการชำระภาษรที่ดินและสิ...[วันที่ 2022-07-04][ผู้อ่าน 139]
 
  โครงการอบรมการทำอาหารให้กับกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประ...[วันที่ 2022-06-14][ผู้อ่าน 160]
 
  โครงการอบรมการทำขนมไทย กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอาย...[วันที่ 2022-06-13][ผู้อ่าน 161]
 
  ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส...[วันที่ 2022-03-02][ผู้อ่าน 223]
 
  ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เรื่องรับสมัครบ...[วันที่ 2022-02-04][ผู้อ่าน 265]
 

หน้า 1|2|3