องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี :www.sumsao.go.th
 
 
  โครงการอบรมการทำอาหารให้กับกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประ...[วันที่ 2022-06-14][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการอบรมการทำขนมไทย กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอาย...[วันที่ 2022-06-13][ผู้อ่าน 23]
 
  ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส...[วันที่ 2022-03-02][ผู้อ่าน 102]
 
  ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เรื่องรับสมัครบ...[วันที่ 2022-02-04][ผู้อ่าน 149]
 
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพน...[วันที่ 2021-07-27][ผู้อ่าน 305]
 
  ออกทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑...[วันที่ 2021-07-20][ผู้อ่าน 355]
 
   ส่งผู้กักกันตัว ครบ ๑๔ วันและผ่านการตรวจหาเชื้อโค...[วันที่ 2021-07-16][ผู้อ่าน 290]
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ ศูนย์กักกันตัวอุ้ยเสี่ยวป้อรีสอ...[วันที่ 2021-07-15][ผู้อ่าน 238]
 
  ปล่อยตัวและมอบถุงยังชีพจากกิ่งเหล่ากาชาดอำเภอเพ็ญ ...[วันที่ 2021-07-14][ผู้อ่าน 216]
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพการจักสาน ประจำปีงบประมาณ 2564[วันที่ 2021-07-01][ผู้อ่าน 206]
 
  การขยายระยะเวลาการแจ้งประเมิน การชำระภาษีและการรผ่...[วันที่ 2021-05-14][ผู้อ่าน 219]
 
  โครงการอบรมทำขนมไทยกลุ่มแม่บ้านผู้สูงอายุ[วันที่ 2021-03-31][ผู้อ่าน 26]
 

หน้า 1|2