องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี :www.sumsao.go.th
 
 
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพน...[วันที่ 2021-07-27][ผู้อ่าน 151]
 
  ออกทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑...[วันที่ 2021-07-20][ผู้อ่าน 153]
 
   ส่งผู้กักกันตัว ครบ ๑๔ วันและผ่านการตรวจหาเชื้อโค...[วันที่ 2021-07-16][ผู้อ่าน 142]
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ ศูนย์กักกันตัวอุ้ยเสี่ยวป้อรีสอ...[วันที่ 2021-07-15][ผู้อ่าน 122]
 
  ปล่อยตัวและมอบถุงยังชีพจากกิ่งเหล่ากาชาดอำเภอเพ็ญ ...[วันที่ 2021-07-14][ผู้อ่าน 103]
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพการจักสาน ประจำปีงบประมาณ 2564[วันที่ 2021-07-01][ผู้อ่าน 87]
 
  การขยายระยะเวลาการแจ้งประเมิน การชำระภาษีและการรผ่...[วันที่ 2021-05-14][ผู้อ่าน 107]
 
  แจ้งประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย (ใหม่) ที่จะใช้เก็บ...[วันที่ 2020-12-16][ผู้อ่าน 226]
 
  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง[วันที่ 2020-12-04][ผู้อ่าน 230]
 
  ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การ...[วันที่ 2020-06-07][ผู้อ่าน 72]
 
  แหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลสุมเส้า[วันที่ 2020-05-25][ผู้อ่าน 70]
 
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)[วันที่ 2019-10-15][ผู้อ่าน 57]
 

หน้า 1|2