องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี :www.sumsao.go.th
 
 
  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง[วันที่ 2020-12-04][ผู้อ่าน 1]
 
  เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปร...[วันที่ 2020-09-01][ผู้อ่าน 45]
 
  ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงต...[วันที่ 2020-07-31][ผู้อ่าน 65]
 
  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และใ...[วันที่ 2020-07-24][ผู้อ่าน 42]
 
  โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ [วันที่ 2020-06-22][ผู้อ่าน 46]
 
  จัดกิจกรรมโครงการ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวาและวัชพ...[วันที่ 2020-06-17][ผู้อ่าน 31]
 
  การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่...[วันที่ 2020-05-29][ผู้อ่าน 53]
 
  โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาปศุสัตว์ โครงการฝึกอบรมทบท...[วันที่ 2020-03-17][ผู้อ่าน 37]
 
  โครงการเยี่ยมบ้าน ผู้ยากไร้ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส [วันที่ 2020-03-13][ผู้อ่าน 44]
 
  การแข่งขันกีฬาประเพณีสุมเส้าเกมส์ ครั้งที่ 22 ณ สน...[วันที่ 2020-02-22][ผู้อ่าน 25]
 
  ขอเชิญชมและร่วมเชียร์ การแข่งขันกีฬาประเพณี สุมเส้...[วันที่ 2020-02-18][ผู้อ่าน 68]
 
  โครงการอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ การปล่อยพันธ์ปลาคืนสู...[วันที่ 2020-01-22][ผู้อ่าน 24]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10