องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี :www.sumsao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขยายระยะเวลาการแจ้งประเมิน การชำระภาษีและการรผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]38
2 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 พ.ค. 2564 ]56
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี [ 30 เม.ย. 2564 ]45
4 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]45
5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]40
6 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(รอบ 6 เดือน) [ 30 เม.ย. 2564 ]43
7 แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี [ 30 เม.ย. 2564 ]41
8 สรุปรายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [ 27 เม.ย. 2564 ]38
9 รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี [ 27 เม.ย. 2564 ]42
10 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร [ 26 เม.ย. 2564 ]43
11 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 26 เม.ย. 2564 ]43
12 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 26 เม.ย. 2564 ]41
13 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 26 เม.ย. 2564 ]44
14 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 26 เม.ย. 2564 ]40
15 จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายเบื้องต้นในการปฏิบัติราชการสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและ พนักงาน [ 22 เม.ย. 2564 ]44
16 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2564 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2564 ]50
17 องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ( Zero Tolerlance) [ 9 เม.ย. 2564 ]52
18 ประกาศ/รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]37
19 คู่มือการลาของข้าราชการ [ 1 เม.ย. 2564 ]44
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า [ 5 มี.ค. 2564 ]40
 
หน้า 1|2|3