องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์ฯหรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า [ 16 มี.ค. 2565 ]148
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า [ 5 มี.ค. 2564 ]293
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข [ 1 ม.ค. 2563 ]244
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม [ 1 ม.ค. 2563 ]277
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 1 ม.ค. 2563 ]252
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ [ 1 ม.ค. 2563 ]243
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน [ 1 ม.ค. 2563 ]257
8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและสิ่งแว้ดล้อม [ 1 ม.ค. 2563 ]245
9 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา-พ.ศ.2556-2560 [ 17 ธ.ค. 2558 ]477