องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี :www.sumsao.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์ฯหรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและสิ่งแว้ดล้อม

    รายละเอียดข่าว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและสิ่งแว้ดล้อม    เอกสารประกอบ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและสิ่งแว้ดล้อม
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.สุมเส้า