องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี [ 19 เม.ย. 2565 ]242
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี [ 30 เม.ย. 2564 ]258
3 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงาน [ 30 ม.ค. 2563 ]241
4 ประกาศ เรื่องมาตรการเผยแพรข้อมูลข่าวสารธารณะ [ 19 พ.ย. 2562 ]259
5 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 6 พ.ย. 2562 ]242