องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริหาร


รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ประจำปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.สุมเส้า