องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า รอบ 12 เดือน [ 18 มี.ค. 2565 ]242
2 รายงานผลการนำแผนปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า รอบ 12 เดือน [ 18 มี.ค. 2565 ]243
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า รอบ 12 เดือน [ 29 มี.ค. 2564 ]244
4 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 29 มี.ค. 2564 ]242
5 แบบรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. องค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี [ 30 ต.ค. 2561 ]242