องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
 


รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ประกอบด้วย

1.ผู้ช่วยพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

3.ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

พนักงานจ้างทั่วไป

กองสาธารณสุข

1.คนงานทั่วไป

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.คนงานทั่วไป

2023-01-19
2022-12-07
2022-10-03
2022-08-26
2022-08-05
2022-07-04
2022-06-14
2022-06-13
2022-03-02
2022-02-04