องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
 


ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

1.น.ส.พิชานันท์  ชาวประชา

2.น.ส.บุญญาภรณ์ มั่งมูล

2023-06-02
2023-06-01
2023-05-01
2023-03-01
2023-03-01
2023-01-19
2022-12-07
2022-10-03
2022-08-26
2022-08-05