องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
 


ออกทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สถานที่กักกันตัวบ้าน ศาลากลางบ้านโนนสะอาด ,กระท่อมทุ่งนา หมู่ ๑๑ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและสร้างขวัญกำลังใจ


วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยการอำนวยการของ นางทวินตรา ทรงคาศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า นายเฉลิมชาติ ทรงคาศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า นายบุญญา ไชยนาพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า จ่าสิบเอกธนาธิป ไทยภักดี หัวหน้าสำนักปลัด/รักษาราชการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ทีมชีพ-กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ออกทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สถานที่กักกันตัวบ้าน ศาลากลางบ้านโนนสะอาด ,กระท่อมทุ่งนา หมู่ ๑๑ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและสร้างขวัญกำลังใจ ตามมติคณะกรรมการฯ
2023-01-19
2022-12-07
2022-10-03
2022-08-26
2022-08-05
2022-07-04
2022-06-14
2022-06-13
2022-03-02
2022-02-04