องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี :www.sumsao.go.th
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี


รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2559

    รายละเอียดข่าว

อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ของ อบต.สุมเส้า  ตามมติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2559  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

     เอกสารประกอบ รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 เม.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.สุมเส้า