องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
  โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข็มแข็งในครอบครั...[วันที่ 2021-03-30][ผู้อ่าน 122]
 
  โครงการอบรมทำอาหารให้กับกลุ่มอาชีพอาชีพ[วันที่ 2021-03-08][ผู้อ่าน 118]
 
  แจ้งประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย (ใหม่) ที่จะใช้เก็บ...[วันที่ 2020-12-16][ผู้อ่าน 598]
 
  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง[วันที่ 2020-12-04][ผู้อ่าน 507]
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพการจักสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2...[วันที่ 2020-07-26][ผู้อ่าน 77]
 
  ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การ...[วันที่ 2020-06-07][ผู้อ่าน 349]
 
  แหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลสุมเส้า[วันที่ 2020-05-25][ผู้อ่าน 325]
 
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)[วันที่ 2019-10-15][ผู้อ่าน 252]
 
  ส่งผู้กักกันตัว ครบ ๑๔ วันและผ่านการตรวจหาเชื้อโคว...[วันที่ 0000-00-00][ผู้อ่าน 316]
 

|1|2|3หน้า 4