องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้...[วันที่ 2023-01-19][ผู้อ่าน 121]
 
  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ประจำปี 2565[วันที่ 2022-12-07][ผู้อ่าน 85]
 
  การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอ...[วันที่ 2022-10-03][ผู้อ่าน 111]
 
  ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเ...[วันที่ 2022-08-26][ผู้อ่าน 145]
 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป๋นพนั...[วันที่ 2022-08-05][ผู้อ่าน 186]
 
  ขอประชาสัมพันธ์ ขยายระยะเวลาการชำระภาษรที่ดินและสิ...[วันที่ 2022-07-04][ผู้อ่าน 182]
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ ปีงบ...[วันที่ 2022-06-30][ผู้อ่าน 19]
 
  โครงการอบรมการทำอาหารให้กับกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประ...[วันที่ 2022-06-14][ผู้อ่าน 194]
 
  โครงการอบรมการทำขนมไทย กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอาย...[วันที่ 2022-06-13][ผู้อ่าน 193]
 
  ร่วมประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส อบต.สุมเส้า ใส...[วันที่ 2022-04-21][ผู้อ่าน 16]
 
  ร่วมแสดงสัญลักษณ์ถึงการมีส่วนร่วมรณรงค์ต่อต้านการท...[วันที่ 2022-04-20][ผู้อ่าน 16]
 
  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริย...[วันที่ 2022-04-19][ผู้อ่าน 16]
 

|1หน้า 2|3|4