องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนั...[วันที่ 2022-04-05][ผู้อ่าน 24]
 
  ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส...[วันที่ 2022-03-02][ผู้อ่าน 259]
 
  ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานในสำนักงาน[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 21]
 
  ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เรื่องรับสมัครบ...[วันที่ 2022-02-04][ผู้อ่าน 299]
 
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพน...[วันที่ 2021-07-27][ผู้อ่าน 537]
 
  ออกทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑...[วันที่ 2021-07-20][ผู้อ่าน 627]
 
   ส่งผู้กักกันตัว ครบ ๑๔ วันและผ่านการตรวจหาเชื้อโค...[วันที่ 2021-07-16][ผู้อ่าน 513]
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ ศูนย์กักกันตัวอุ้ยเสี่ยวป้อรีสอ...[วันที่ 2021-07-15][ผู้อ่าน 458]
 
  ปล่อยตัวและมอบถุงยังชีพจากกิ่งเหล่ากาชาดอำเภอเพ็ญ ...[วันที่ 2021-07-14][ผู้อ่าน 428]
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพการจักสาน ประจำปีงบประมาณ 2564[วันที่ 2021-07-01][ผู้อ่าน 397]
 
  การขยายระยะเวลาการแจ้งประเมิน การชำระภาษีและการรผ่...[วันที่ 2021-05-14][ผู้อ่าน 412]
 
  โครงการอบรมทำขนมไทยกลุ่มแม่บ้านผู้สูงอายุ[วันที่ 2021-03-31][ผู้อ่าน 135]
 

|1|2หน้า 3|4