องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
 


ประการ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


ประการ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1.ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจภายใน

2.ตำแหน่งแม่บ้าน

3.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานปะปา

4.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

5.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

6.ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

7.ตำแหน่งคนงานทั่วไป

2024-03-12
2024-03-11
2024-02-01
2024-01-23
2024-01-09
2023-10-31
2023-09-18
2023-08-31
2023-08-16
2023-07-13