องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม


เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงานให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม ปีงบประมาณ 2567/แนวทางการปฏิบัติเรื่อง ประมวลจริยธรรม (Dos & Don’ts)/โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายเบื้องต้นในการปฏิบัติราชการสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงานให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม ปีงบประมาณ 2567/แนวทางการปฏิบัติเรื่อง ประมวลจริยธรรม (Dos & Don’ts)/โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายเบื้องต้นในการปฏิบัติราชการสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.สุมเส้า