องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
 


ร่วมประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส อบต.สุมเส้า ใสสะอาด ๒๕๖๕ " งดให้งดรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๕


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. อำนวยการโดย นายเฉลิมชาติ ทรงคาศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน อบต.สุมเส้า ร่วมประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส อบต.สุมเส้า ใสสะอาด ๒๕๖๕ " งดให้งดรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๕

2024-02-01
2024-01-23
2024-01-09
2023-10-31
2023-09-18
2023-08-31
2023-08-16
2023-07-13
2023-06-21
2023-06-20