องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
 


ร่วมแสดงสัญลักษณ์ถึงการมีส่วนร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" ประจำปี ๒๕๖๕


เมื่อวันพุธ ที่๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. อำนวยการโดย นายเฉลิมชาติ ทรงคาศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน อบต.สุมเส้า ร่วมแสดงสัญลักษณ์ถึงการมีส่วนร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" ประจำปี ๒๕๖๕

2024-02-01
2024-01-23
2024-01-09
2023-10-31
2023-09-18
2023-08-31
2023-08-16
2023-07-13
2023-06-21
2023-06-20