องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
 


เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายเบื้องต้น ในการปฏิบัติราชการสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


เมื่อวันอังคาร ที่๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. อำนวยการโดย นายเฉลิมชาติ ทรงคาศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน อบต.สุมเส้า เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายเบื้องต้น ในการปฏิบัติราชการสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

2024-02-01
2024-01-23
2024-01-09
2023-10-31
2023-09-18
2023-08-31
2023-08-16
2023-07-13
2023-06-21
2023-06-20