องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
 


โครงการโคกหนองนาโมเดล


ฝึกอบรมโครงการโคกหนองนาโมเดล ผู้เข้าร่วมโครงการเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสนตอ ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  ผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน

2023-10-31
2023-09-18
2023-08-31
2023-08-16
2023-07-13
2023-06-21
2023-06-20
2023-06-02
2023-06-01
2023-05-01