องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
 


รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ประกอบด้วย

1.ผู้ช่วยพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

3.ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

พนักงานจ้างทั่วไป

กองสาธารณสุข

1.คนงานทั่วไป

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.คนงานทั่วไป

2024-02-01
2024-01-23
2024-01-09
2023-10-31
2023-09-18
2023-08-31
2023-08-16
2023-07-13
2023-06-21
2023-06-20