องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
 


ขอประชาสัมพันธ์ ขยายระยะเวลาการชำระภาษรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ภายในเดือน กรกฎาคม 2565


ขอประชาสัมพันธ์ ขยายระยะเวลาการชำระภาษรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ภายในเดือน กรกฎาคม 2565

2024-03-12
2024-03-11
2024-02-01
2024-01-23
2024-01-09
2023-10-31
2023-09-18
2023-08-31
2023-08-16
2023-07-13