องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


คำร้องทั่วไป เรื่องขอให้บริการน้ำอุปโภค/บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำร้องทั่วไป เรื่องขอให้บริการน้ำอุปโภค/บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.สุมเส้า