วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อเทปวัดระยะแสตนเลส เพื่อใช้ในการออกสำรวจพื้นที่ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างเปลี่ยนยางนอก รถกู้ชีพ กู้ภัย ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ทะเบียน นข ๓๖๓๕ อด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย (สังกะสีลอนใหญ่) ในเขตพื้นที่ตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำผ้าม่านกรองแสง UV๑๐๐% ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ใช้ในกองสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ใช้ในกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดงานศพในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำนักงานใช้ในสำนักงานปลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างเหมาติดตั้งกันสาดโครงเหล็กมุงแผ่นอรูซิ่งและรางน้ำฝนอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง