วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดงยาง หมู่ที่ ๑๘ สายดงยาง-รอยพระบาท ยาว ๔,๐๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ ๘ สายหนองอีกิ้น-ห้วยโจด ยาว ๑,๕๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างฝังกลบปิดบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า (ส่วนที่ ๒) (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างสร้างบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร ลึก ๑.๘๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อกระจกปูโต๊ะเอนกประสงค์ ในห้องประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขาเหล็กพื้นไม้อัดเคลือบขาว เพื่อใช้ประจำห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องเสียง, ไมค์ที่ประชุม, เครื่องขยาย, ตู้ลำโพงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (แบบคอนเฟอร์เรนซ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำรถกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมอาคารหอประชุม อบต.สุมเส้า (ปรับปรุงพื้นกระเบื้องที่ชำรุด) ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในการประชุมประจำเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง