วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทงานประปาเพื่อใช้ในกิจการระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สาธารณะภายในหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อสารส้ม คลอลีน กรวดกรอง ทรายกรอง เพื่อบำบัดน้ำใช้อุปโภคภายในตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรั้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สีและอุปกรณ์สำหรับทาสี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำนักงานใช้ในกองช่าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์ ป้ายเชิญชวนปลูกต้นไม้ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ป้ายโครงการฯ และจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพจักสาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สาธิตการสานตะกร้าจากเส้นด้ายพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อต้นร่วงผึ้ง ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง