วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๑ สายโนนสะอาด-ดงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
ซื้อรถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์เบนซิล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ซีซี. ขนาด ๔ สูบ มีระบบส่งกำลังชนิดเกียร์ธรรมดา ไม่น้อยกว่า ๕ สปีด ๒ ที่นั่ง ขับเคลื่อน ๒ ล้อ มีกำลังเครื่องยนต์มากกว่า ๙๐ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
ซื้อตู้เอกสารเลื่อนกระจก เลื่อนไป มา ขนาด W๑๑๘.๕ X D ๔๐.๗ H ๘๘.๐ cm จำนวน ๙ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น เลื่อย เครื่องมือช่าง ค้อน ฯลฯ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
ซื้อน้ำยาสารเคมีเติมถังดับเพลิง ชนิดมือถือ จำนวน ๗๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น) ของ กองช่าง และสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัรฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างงานวางท่อระบายน้ำและบ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านหนองนาไฮ หมู่ที่ ๒ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑ สายวังเดือนห้า (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านห้วยวังโตน หมู่ที่ ๑๕ เส้นกลางบ้าน (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง