วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2563
ซื้อชุดนักกีฬา และอุปกรณ์กีฬา สำหรับการแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีสุมเส้าเกมส์ ครั้งที่ ๒๒ ในวันที่ ๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุในการเตรียมสนามกีฬา ถ้วยรางวัล และวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่ง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีสุมเส้าเกมส์ ครั้งที่ ๒๒ ในวันที่ ๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างงานวางท่อระบายน้ำและบ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ ๙ จำนวน ๓๔๔ ท่อน (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างงานวางท่อระบายน้ำและบ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง บ้านหนองนาไฮ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓๔๕ ท่อน (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างงานวางท่อระบายน้ำและบ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒๒๓ ท่อน (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้าย และจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการจัดงานประเพณี อำเภอเพ็ญ ๑๑๒ ปี ของดี ๑๒ ท้องถิ่น วันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดบูธ อุ่นไอรัก ๑๑๒ ปี ของดี ๑๒ ท้องถิ่น ตามโครงการจัดงานประเพณี อำเภอเพ็ญ ๑๑๒ ปี ของดี ๑๒ ท้องถิ่น วันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ประจำรถกู้ชีพ กู้ภัย ( กระเป๋า EMS และเบาะรถเข็นฉุกเฉิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (เปลี่ยนแบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในกองการศึกษา เช่น หมึกเติมEpson ,แผ่นซีดี,แผ่นดีวีดี,เมาส์,แป้นคีย์บอร์ด,แฮนดี้ไดร์ฟ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง