องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็๋ก บ้านสงเปือย หมู่ที่ 3 ตอนที่ 1 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

    รายละเอียดข่าว

ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็๋ก บ้านสงเปือย หมู่ที่ 3 ตอนที่ 1 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)    เอกสารประกอบ

ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็๋ก บ้านสงเปือย หมู่ที่ 3 ตอนที่ 1 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.สุมเส้า